Elindult az óvodai projekt

2020.02.07 22:41

A 2020-as év nagy áttörést jelent az Alapítvány életében. A hosszú évek alatt szinte biztosra vehető módon felnőtt a következő fiatal, már egyetemre járó generáció, ami nagy kihívást jelent minden, pedagógiához értő, nagy gyakorlattal rendelkező nevelő-oktató munkát végző ember számára. 

Az új irány a legkisebbek felé fordulás lesz. A nagyok után ismét megcélozzuk a jövő generációját, aminek legnagyobb előfeltétele a hivatása iránt elkötelezett gárda odaadó hozzáállása. 

A tisztújítást követő tavaszi időszakban, már minden korosztályhoz értő kuratórium folytatja a 2011-ben elkezdett munkát. Társkapcsolatok kiépítése, a XVII. kerületi Önkormányzat új, nagyon pozitív szellemiségű vezetése, az önkormányzati képviselők támogatása nagy mértékben megerősítette a kapcsolati hálónkban lévő pedagógusokat, hogy a minőségi alapítványi óvoda és családi napközi megalapításának eljött az ideje. A "bölcsődétől- az egyetemig", az Alapító okiratunkban szereplő szlogen immár nem csak egy terv, hanem kitűzött cél is, amit eddig szakaszonként mentoráltunk, most már egy ívet alkot majd a tevékenységünkben. Ehhez sok támogatóra és együttműködő partnerre lesz szükség, s bízunk abban, hogy a nyári időszak már az előkészítő munkák eredményeiről is szól majd. Lássuk, milyen az ideális XXI. századi kertvárosi modell, ami egyben gyakorló terepe is lesz az egyetemekkel való kapcsolattartásnak, a gyakornoki munka színhelyéül is szolgál majd a jövőben, okleveles mentortanár keze alatt. A szakmai irányítást szakvizsgás óvodapedagóus, minősített alsó tagozaton tanító pedagógus és a bölcsész-tanár grémiuma alkotja majd 2020-tól a vezetőgárdát Alapítványunk életében. Köszönetünket fejezzük ki sok gyermek nevében a tisztet betöltő elnök asszonyunknak, aki természetesen a szervező munkánk támogatásában mindig velünk lesz és segíti a közösségépítés folyamatát. 

Közgyűlési határozat alapján a 2020 tavaszi időszakban az elnöki tisztséget új szakmai vezetés kapja meg a leköszönő elnök személyének változtatásával. A jogi rész, az ügyvédi munka és a teljes átállás a következő negyedév feladata. 

JÖÖÖÖÖN!

2021.01.30 23:49
Ha valamikor nagyon fontos, akkor most igazán az lesz, hogy minél egyszerűbben lehessen átvészelni ezt a nehéz időszakot, amit gyerekalapítványunk aktív és produktív formában egy kiterjedt adományozás formájában valósított meg. Be fog épülni egy új lehetőség segítségével a teljes vállalási...

1 %

2018.02.18 16:52
    Gyerekalapítványunkról... A gyermekekre kell a legjobban figyelni, ők a jövőt hordozzák magukban. Ahhoz, hogy a szülők válláról minél több terhet levehessünk, szeretnénk támogatásukat kérni adójuk 1%-ának felajánlásával. Közhasznú alapítványunk célja az életkornak megfelelő...

Elérhetőség

Rákosmente Gyermekvilága Közhasznú Alapítvány I.utca 14.
Budapest
1172
+3620/2669886 rakosmente.gyermekvilaga@gmail.com